Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

"Vademecum siewcy" przestudiowane!

Za nami semestr spotkań ze studentami z D.A. MOST. Przez 10 tygodni rozmawialiśmy o tym jak ewangelizować. Uczyliśmy się od Mistrza! Dom Na Skale dzielił się swoim doświadczeniem, a uczestnicy dzielili się swoimi świadectwami.

Zachęcamy do modlitwy, aby owoce tej formacji w uczestnikach były jak największe i... żeby im dobrze poszła sesja!