Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Proście, a będzie wam dane

Pan Jezus nieustannie przypomina o konieczności codziennej modlitwy: "Proście, a będzie wam

dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie,a otworzą wam" (Mt 7,7); "Otrzymacie wszystko, o co na

modlitwie z wiarą prosić będziecie" (Mt 21,22); "Czuwajcie i módlcie się, abyście ni ulegli pokusie"

(Mt 26,41)

Czytaj więcej: Proście, a będzie wam dane

Żyć życiem godnym człowieka

Nie można żyć życiem godnym człowieka, nie pamiętając o zbliżającym się nieuchronnie końcu

naszego życia na ziemi i nie szukając odpowiedzi na na pytanie o jego ostateczny sens.

Czytaj więcej: Żyć życiem godnym człowieka

Modlitwa i wspólnota - droga ku Bogu

W naszym rozgadanym świecie zazwyczaj spędzamy razem czas, rozmawiając. Czujemy się lepiej, dzieląc się doświadczeniami, omawiając interesujące problemy czy spierając się na temat aktualnych spraw. Dzięki bardzo aktywnej słownej wymianie poglądów próbujemy nawzajem się odkrywać. Często jednak przekonujemy się, że słowa działają bardziej jak mury niż jak bramy, są raczej sposobem zachowania dystansu niż zbliżenia się. Często — nawet wbrew naszym pragnieniom — stwierdzamy, że współzawodniczymy ze sobą. Staramy się udowodnić sobie nawzajem, że warto na nas zwrócić uwagę, że mamy do pokazania coś, co czyni z nas kogoś szczególnego. Praktyka wspólnoty pomaga nam razem milczeć. To wyćwiczone milczenie nie jest milczeniem żenującym, ale ciszą, kiedy wspólnie zwracamy uwagę na Pana, który nas razem wezwał. W ten sposób poznajemy siebie nawzajem nie jako ludzie, którzy przywierają kurczowo do zbudowanej przez siebie tożsamości, ale jako ci, którzy są kochani przez tego samego Boga w bardzo intymny i niepowtarzalny sposób.

módl się i nie ustawaj (Łk 18, 1)

Czytaj więcej: Modlitwa i wspólnota - droga ku Bogu

Czuwajcie jedną godzinę

Historia Izraela, popadającego w róznego rodzaju niewole, pokazuje, że gdy człowiek odwraca się od Boga, skutki są zawsze opłakane. Jest to po prostu konsekwencją grzechu, który jest największą tragedią           i nieszczęściem człowieka. Bóg jednak w dramacie grzechu nigdy nie pozostawił człowieka samego.

Czytaj więcej: Czuwajcie jedną godzinę

Pięć powodów, dla których warto praktykować uwielbienie

Wśród form modlitwy, jakie praktykujemy w chrześcijaństwie, uwielbienie zajmuje miejsce centralne, świadczy o tym choćby fakt, że sam Chrystus nadał mu charakter sakramentalny w Eucharystii. Można się zastanowić, dlaczego tak ważne jest uwielbienie dla życia chrześcijańskiego?

Czytaj więcej: Pięć powodów, dla których warto praktykować uwielbienie