Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

SESA i ekipa stała

Pracujemy według programu formacji Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja (sesa). Mamy ekipę, która tworzy trzon szkoły oraz  grupę współpracowników SNE głównie z naszych wspólnot.

Ekipa stała SESA:

 • ks. Piotr Wawrzynek - dyrektor SNE,
 • Dorota Szadaj
 • Marta Galantowicz
 • Łukasz Zaryczny
 • Agnieszka Rusak
 • Wioletta Walichiewicz
 • Aleksandra Kuzan
 • Kinga Mackiewicz
 • Ewa Kuriata
 • Aldona Zięta
 • Wojciech Kuzan

Członkowie stali SNE, którzy regularnie sie formują i uczestniczą w ekipach kursów - około 10 osób.

Członkowie ekip SNE, którzy współpracują w przygotowaniu i prowadzeniu kursów - około 20 osób.

Współpracujemy w ramach SESA Polska z ponad 20 SNE.